• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100054357258820
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+90 543 3946258
  • https://www.instagram.com/akkesicitakm/

FANUC ALARM AÇIKLAMASI

FANUC CNC kontrol ünitelerinde sistem alarmları hemen hemen bütün FANUC sistemlerinde aynıdır. Ancak makine alarmları kullanılan tezgahın markasına göre değişiklik gösterebilir.

              FANUC KONTROL SİSTEMİ ALARMLARI
NO   =  AÇIKLAMA
000 = 
Bu alarm çıktığında kontrol sisteminizi kapatıp açmanız gerekir.
003 = 
Fazla hane girilmiş programınızı düzeltin.
004 = 
Satırın başına adresi olmayan bir sayı veya eksi işaret yazılmış.
005 = 
Satır sonuna EOB işareti konmamış veya hatalı bilgi girilmiş.
006 = 
Eksi işareti hatası kullanılmayan bir adresten sonra gelen işareti yazılmış.
007 = 
Nokta hatası.
008 = 
Bir program sonu komutu olmaksızın EOR okundu.
009 = 
Kullanılmayan bir karakter girildi.
010 = 
Kullanılmayan bir G kodu girildi.
011 = 
İlerleme yanlış bir şekilde girildi veya ilerleme uygun değil.
014 = 
Değişken adımlı vidada kullanım hatası.
015 = 
Bir satır içinde fazla eksen yazıldı.
020 = 
Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında ki fark belirtilen bir yay müsaade edilen Değeri aştı. Bu N393=1 iken geçerlidir.
021 = 
Dairesel interpolasyon sırasında seçilen düzlemde eksen yok.
023 = 
Dairesel interpolasyon sırasında R değeri eksi işaretli olamaz.
025 = 
Dairesel interpolasyon sırasında F değeri 1 hane olarak yazılmış
027 = 
Takım boyu telafisinde G43 ve G44 için eksen belirtilmemiş.
028 = 
Düzlem seçimi sırasında iki veya daha fazla eksen aynı yönde yazılmış.
029 = 
H kodu ile belirtilen ofset değeri çok büyük.(torna için T kodu)
030 = 
H kodu ile belirtilen ofset numarası çok büyük.(torna için T kodu)
031 = 
G10 ile miktarı belirtilen ofset numarasını izleyen P adresi asılmış veya belirtimemiş
032 = 
G10 ile miktarı belirtilen ofset çok fazla asılmış.
033 = 
Takım telafisinde belirtilmeyen kesişim noktası.
034 = 
Takım telafisinde G02 veya G03 icra edilirken başlama veya iptal yapılmış.
035 = 
Takım telafisinde G31 belirtilmiş. (kesme iptali)
037 = 
Düzlemde G40 komutu kullanılmış.
038 = 
Yayın başlangıç ve bitiş noktası yayın merkezi ile çakışmış.
039 = 
G41 ve G42 kullanılırken köşe kırmalarda ve radyuslarda aşırı kesme oluştu. 
040 = 
G90 dan G94 e kadar olan döngü komutlarda takım ucu telafisinde aşırı kesme oluştu.(program başına G40 yazın)
041 = 
Takım ucu telafisinde aşırı kesme oluşmuş.(program başına G40 yazın)
042 = 
Takım ucu telafisinde takım pozisyonu telafisi kullanıldı.
043 = 
M06 T komutunda kullanılmayan bir T nosu yazıldı.
044 = 
G27 ile G30 arasında bir komut döngü programının içinde kullanıldı.
050 = 
Diş çekme bloğunda köşe kırma ve köşe radyusu komutu yazıldı.
051 = 
Uygun olmayan hareket veya bloğun hareket mesafesi köşe kırma ve köşe radyusuna yakın komut verildi.
052 = 
Uygun olmayan hareket veya bloğun hareket mesafesi köşe kırma ve köşe radyusuna yakın verilen komut G01 değil.
053 = 
köşe kırma ve köşe radyusu komutunda iki veya daha fazla I,K veya R belirlendi.
054 = 
köşe kırma ve köşe radyusu içinde verilerek belirlenen bir bloğun komut hatası.
055 = 
köşe kırma ve köşe radyusu içinde verilerek belirlenen bir blok içinde verilen hareket mesafesi köşe radyusundan daha azdır.
056 = 
Belirlenen komutta son nokta ve açı sadece belirtilen açıya dahi yakındır.
057 = 
Bloğun son noktası hesaplanamadı.
058 = 
Bloğun son noktası bulunamadı.
059 = 
Harici program aramada seçilen nolu program bulunamadı.
060 = 
İstenilen satır nosu bulunamadı.
061 = 
G70,G71,G72 veya G73 komutu ile P veya Q belirtilmedi.
062 = 
1-G71 ve G72 komutunda kesme derinliği sıfır veya negatif bir değerdir.
2-G73
 komutunda tekrarlama sıfır veya negatif bir değerdir.
3-G74
 veya G75 komutunda *l veya *K sıfır veya negatif bir değerdir.
4-G74
 veya G75 komutunda U veya W dolayısıyla *l veya *K sıfır veya negatif bir değerdir.
5-G74
 veya G75 komutunda hernekadar rahat yön olsa da *d negatif bir değerdir.
6-G76
 komutunda ilk kesimin kesme derinliğine veya dış derinliği sıfır veya negatif bir değerdir.
7-G76
 komutunda belirlenen min kesme derinliği dış derinliğinden büyüktür.
8-G76
 komutunda kullanılmayan takım ucu açısı girildi.
063 = 
G70,G71,G72 veya G73 komutunda P ile belirtilen satır nosu aranamadı.
064 = 
Çoklu döngü fonksiyonu için G71 veya G72 komutunda bir havuz belirtildi.
065 =
G71,G72 veya G73 komutunda P adresi ile belirtilen satır nosu ile G00 veya G01 komutu kullanılmadı.
066 = 
G71,G72 veya G73 komutunda P adresi ile belirtilen iki blok arasında müsaade edilmeyen bir G kodu kullanıldı.
067 = 
MDI modunda G71,G72 veya G73 komutları P veya Q adresi ile belirtildi.
068 = 
Çoklu döngü fonksiyonunda havuz sayısı 10 adedi aştı.
069 = 
Blok içindeki G71,G72 veya G73 komutunda P veya Q adresi ile belirtilen son hareket komutu köşe kırma ve köşe kırma radyusu ile sonlandırıldı.
070 = 
Hafıza dolu.
071 = 
Aranan adres bulunamadı.
072 = 
Hafızadaki program sayısı 63 veya 125(isteğe bağlı) adedi aştı bazı programları silin.
073 = 
Hafızada var olan bir program numarası yazdınız.
074 = 
Program numarasını 1den 9999 kadar olan sayılardan seçiniz.
076 = 
M98 veya G65 komutunu ihtiva eden blok içinde P adresi uygulanamadı.
077 = 
3 veya 5 kat içinde alt program çağırıldı.
078 = 
M98,M99,G65 veya G66 komutunu ihtiva eden blok içinde P ile belirlenen program veya satır nosu bulunamadı.
081 = 
Belirtilen otomatik takım telafisinde T kodu yok.
082 = 
T kodu ve otomatik takım telafisi aynı bloğa yazıldı.
083 = 
Otomatik takım telafisinde hatalı eksen belirtildi veya inkremental komut girildi.
085 = 
Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girildiğinde bekleme gecikmesi parity hatası oluştu. Bit sayısı veya haberleşme hızı (baudrate) yanlış.
086 = 
Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girildiğinde haberleşme kesildi.kablo kopuktur veya fiş yerinden çıkmıştır.
087 = 
Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girilirken bir durdurma komutu belirtildiğinde 10 karakter okunduktan sonra bilgi girişi durdurulmadı. Programınızı düzeltin.
090 = 
Makine referans noktasına dönemedi. Makine referans noktasına çok yakındı veya kızağın hızı çok düşüktü.Makineyı referans noktasından uzaklaştırarak tekrar deneyi
092 = 
G27 komutu ile ile referans noktasına dönülemedi.
094 = 
P tipi program restart kullanılamadı.
100 = 
PWE=1 PWE=0 yapınca bu alarm kalkar.
101 = 
Program yazarken elektrik kesildi. PWE=1 yapın kontrol sistemini kapatın. Kontrol sistemini açarken DELETE bütonuna basın bu hafızadaki tüm programları silecektir.
110 = 
DESİMAL noktanın görünen değerinin ABSOLUT değeri müsaade edileni geçti.
112 = 
OA bölünme belirlendi.
113 = 
CUSTOM MACRODA kullanılmayan bir fonksiyon.
114 = 
CUSTOM MACRODA G65 bloğunda tanımlanamayan bir H kodu.
128 = 
0 ile 9999 arasında olmayan bir satır numarası var veya böyle bir satır arandı.
131 = 
5 veya daha fazla alarm oluştu.
142 = 
1-999999 dışında bir ölçek katsayısı uygulandı.
143 = 
Ölçek sonucu hareket mesafesi koordinat değeri ve dairesel radyus max değeri aştı.
145 = 
Polar koordinat interplasyonunun başlangıç veya iptali doğru değil.
146 = 
Polar koordinatta kullanılmaması gereken bir G kodu kullanıldı.
148 = 
Otomatik köşe yavaşlatması oranı ayarlanan açının dışında 213,214 ve 215 nolu parametreleri kontrol et.
150 = 
Takım grup nosu max müsaade edilen değeri aştı.
151 = 
İşlemede takım grup nosu set edilmedi.
152 = 
Bir gruptaki takım nosu max kayıt edilebilir değeri aştı.
153 = 
Takıp eden blok da T kodu kayıtlı değil.
155 = 
İşleme sırasında aynı blok da ki M06 ve T kodu kullanımda olan gupda değil.
159 = 
Program çalışırken elektrik kesildi.
176 = 
Komut gerçekleşemeden dairesel interplasyon sırasında bir G komutu verildi.
180 = 
Yüksek hızlı uzaktan kumandalı tampon bellekte bir satır alarmı oluştu.
190 = 
Sabit kesme hızında tanımlanan eksen yanlış. Programı düzeltin.
199 = 
Bir macro çalıştırılamadı.
200 = 
RIGIT TAPPİNG sırasında s değeri belirtilen sınır dışında veya hiç belirtilmedi.(program hatası)
201 = 
RIGIT TAPPİNG sırasında F değeri belirtilen sınır dışında veya hiç belirtilmedi.(program hatası)
203 = 
RIGIT TAPPİNG sırasında M29 pozisyonu veya S komutu doğru değil.
204 = 
RIGIT TAPPİNG sırasında belirtilen eksen hareketi M29 ve G84 blokları arasındadır.(program hatası)
224 = 
Kontrol sistemi açıldıktan sonra referans noktasına dönmeden önce bir hareket komutu verildi.
250 = 
Z ekseni hareket komutu takım değiştirme komutu ile birlikte kullanılmaz.
3n0 = 
n eksen için manual olarak referans noktasına dönmek gerekli.
3n1 = 
n eksende ENKODER haberleşme hatası.bilgi transferi hatası.
362 = 
n eksende ENKODER zaman aşımı hatası. bilgi transferi hatası.
3n3 = 
n eksende ENKODER kablosu parazit hatası. (topraklama hatası)
3n4 = 
n eksende ENKODER parıtı hatası.
3n5 = 
n eksende ENKODER hatalı pals gönderildi.ENKODER bozuk.
3n6 = 
n eksende ENKODER pil voltajı kaçamağı.ENKODER hatası.
3n7 = 
n eksende pil voltajı düşük seviyede. Pili değiştirin.
3n8 = 
n eksende pil fazla doldu. Pili değiştirin.
3n9 = 
n eksende anormal ENKODER veya hatalı haberleşme.DNG parametrelerinden 760 tan 767 ye kadar ve 770 den 777 ye kadar olan parametrelere bakın.
400 = 
Motor veya servo sürücü aşırı yüklendi.(kontrol sistemini kapat-aç)
401 = 
Hız kontrolü hazır sinyali kapandı.(kontrol sistemini kapat-aç)
402 = 
4 eksenli motor veya servo sürücü aşırı yüklendi.(kontrol sistemini kapat-aç)
403 = 
4 eksenli hız kontrolü hazır sinyali kapandı.(kontrol sistemini kapat-aç)
404 = 
Hız kontrolü hazır sinyali açıkken pozisyon kontrollü hazır sinyali kapandı.
405 = 
Pozisyon kontrol sistemi hatası.manual olarak referansa gidin.
408 = 
Fener mili sürücüsü doğru başlatılmadı.
409 = 
Bu alarm fener mili sürücüsünde bir alarm olduğunu haber verir.sürücüdeki alarm sinyalini okuyun.
4n0 = 
n ekseninde durma sırasındaki pozisyon hatası SET değerinden daha büyük.
4n3 = 
Bu alarm parametre hatasından oluşur.
4n4 = 
n ekseninin sürücüsünde bir hata oluştu.
4n5 = 
Bu alarm CMR ayarsızlığından oluşur.
4n6 = 
n eksenin ENKODERİNİ kablo bağlantısında veya kendinde problem var.
4n7 = 
Bu alarm n servo eksen sürücüsünden kaynaklanır.
510 = 
X ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
511 = 
X ekseninde – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
520 = 
Y ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
521 = 
Y ekseninde – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
530 = 
Z ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
531 = 
Z ekseninde – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın.
540 = 
4 eksende + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın
541 = 
4 eksende – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve resete basın
910 = 
Kart hatası. Kartları kontrol edin.
911 = 
RAM PARITI hatası. (H)
912 = 
Servo sürücülerle ilişki RAM PARITI hatası.(L)
913 = 
Servo sürücülerle ilişki RAM PARITI hatası.(H)
914 = 
Servo dürücülerin RAM ilişkili RAM PARITI hatası.
915 = 
LADDER program düzeltme kasedi ile ilişkili RAM PARITI hatası.(L)
916 = 
LADDER program düzeltme kasedi ile ilişkili RAM PARITI hatası.(H)
920 = 
WATCH DOG alarmı (ana kart bozuk)
930 = 
CPU alarmı (CPU bozuldu)
950 = 
Güç katında +24V luk sigorta atık değiştirin

ŞAPKALI T PROB
  •  

 

KAMPANYA ÖZEL FİYAT !

IŞIKLI SESLİ PROB